RESANDE TEKNIKER

Svensk Brandservice AB, Katrineholm, 1 plats

Svensk Brandservice monterar släcksystem på anläggningar och fordon, vars arbetsområde finns i brandfarlig miljö samt på bussar över 10 ton.

Vårt arbetsområde är södra och mellersta Sverige.

Vi är i dagsläget 20 sysselsatta i verksamheten, varav 10 resande tekniker.

Nu behöver vi förstärka med ytterligare en

RESANDE TEKNIKER.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att arbeta med våra produkter ute i fält, vilket bl a kan innefatta skräddarsydd montering och service av vår släckutrustning på nya unika anläggningar eller fordon.

Du kommer att ha direktkontakt med våra kunder, där ni gemensamt löser nymontering av släckutrustningen.

Profil:

- Arbetet kräver att Du har en förmåga att kunna lösa mekaniska och el-tekniska problem på plats.

- Att Du kan arbeta på annan ort under vanligtvis måndag till torsdag.

- Vi vill att Du kan uppvisa kunskaper inom mekanik/el-teknikområdet och att Du har ett mekaniskt intresse.

- Du kommer att dokumentera Dina arbeten på plats och behöver därför ha viss administrativ förmåga samt vana att arbeta med datorer.

- Du kommer att internutbildas av oss på företaget.

Vill Du veta mer om tjänsten är Du välkommen att kontakta Peter Eriksson tfn 0150-795 95 alt info@svenskbrandservice.se eller se vår hemsida www.svenskbrandservice.se

Sök jobbet nu!