Föreståndare till behandlingshem sökes - Österfärnebo

Machan Group AB, Sandviken, 1 plats

Pojkar mellan 14-18 år med problematik inom aggressivt/utåtagerande beteende, begynnande kriminalitet, begynnande missbruksproblematik, och/eller där droger och alkohol förekommit i samband med kriminalitet. Psykosocial problematik, pojkar som kommer från en destruktiv hemmiljö, t ex föräldrar med alkohol- och/ eller drogproblematik.

HVB Framtidens filosofi

Med vårt ledord, TROR: Tydliga Ramar, Omtanke & Respekt, skapa en trygg och stabil grund för ungdomarna. Vi ska utbilda och guida de unga så att dem kan nå sin fulla potential samt att minimera destruktiva beteenden.

Hur - Vi brinner för och vet hur viktigt det är med regelbunden fysisk träning och en sund kosthållning.

Vår grundfilosofi och vad som skiljer oss från de flesta behandlingshem är att som en del i behandlingen implementerar vi regelbunden fysisk aktivitet för våra ungdomar. Detta i kombination med empiriska behandlingsprogram, aggression replacement training - ART, motiverande samtal - MI, samt återfallsprevention - ÅP. Dessa behandlingsprogram, vilket kommer fortlöpa under hela vistelsen hos oss, optimerar ungdomarnas förutsättningar och ger dem verktyg och de alternativa strategier som behövs för en lyckad behandling samt en tryggare framtid.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Som föreståndare är du en nyckelperson i verksamheten och har både ansvar för ungdomarna samt för verksamhetens personal, vilket innebär att du ska kunna vara en god förebild ur båda dessa gruppers perspektiv.

Du har ansvar för att verksamheten sköts enligt IVO:s krav, du arbetar också med kvalitetssäkring. Utifrån verksamheten har du ett övergripande ansvar vilket innebär att du tillsammans med ledningen ansvarar för att kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetet.

Du har kontakter med myndigheter och ansvarar för rutiner runt inskrivning och placering. Du skall tillsammans med ledningen ansvara för diverse administrativa rutiner. Du ska leda arbetet med dokumentation och incident- avvikelse- och arbetsmiljörapportering.

Vidare ska du arbeta med alternativa strategier som behövs för en lyckad behandling samt en tryggare framtid.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Som föreståndare är du en nyckelperson i verksamheten och har både ansvar för ungdomarna samt för verksamhetens personal, vilket innebär att du ska kunna vara en god förebild ur båda dessa gruppers perspektiv.

Du har ansvar för att verksamheten sköts enligt IVO:s krav, du arbetar också med kvalitetssäkring. Utifrån verksamheten har du ett övergripande ansvar vilket innebär att du tillsammans med ledningen ansvarar för att kvalitetssäkra och vidareutveckla arbetet.

Du har kontakter med myndigheter och ansvarar för rutiner runt inskrivning och placering. Du skall tillsammans med ledningen ansvara för diverse administrativa rutiner. Du ska leda arbetet med dokumentation och incident- avvikelse- och arbetsmiljörapportering.

Vidare ska du arbeta med

- Att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.

- Att den enskildes behov av hälso- och sjukvård samt tandvård bevakas.

- Att personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras.

- Att personalens behov av handledning tillgodoses.

- Att personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds.

- Att rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter.

- Att hemmets behandlingsmetod eller metoder följs upp och utvärderas.

Beskrivning av kvalifikationer

Vi söker dig som har en utbildning (kandidatexamen) motsvarande minst tre år/180 HP på högskola/ universitet med inriktning socionom eller för verksamheten annan adekvat utbildning.

Erfarenhet av tidigare arbete som föreståndare är meriterande, gärna med berörd målgrupp (ungdomar) på behandlingshem (se IVO:s riktlinjer för föreståndare på HVB-hem).

Kunskap inom dokumentation och att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift är ett krav. Du behärskar svenska i tal och skrift. Språkkunskaper och kulturella erfarenheter, samt tidigare erfarenhet i ledande befattning ser vi som meriter. För att arbeta hos oss skall du ha ett genuint intresse av att arbeta med människor, du skall ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer och vara tålmodig. Du är öppen för och intresserad av att utvecklas inom området socialt arbete utifrån evidensbaserad forskning och erfarenheter. Du måste vara trygg i dig själv, ha en god samarbetsförmåga, samt förmåga att leda, utveckla och engagera medarbetarna. Tydlighet, omtanke, starkt eget engagemang och förmågan att vara flexibel är egenskaper som är nödvändiga.

Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom förändringsarbete för denna målgrupp och du skall vara väl förtrogen med de teoretiska perspektiv och behandlingsmodeller som behandlingsarbetet vilar på. Då idrott och hälsa är en viktig beståndsdel i vår filosofi, såväl som en del i behandlingen, är det viktigt att även du delar den uppfattningen.

Arbetet kräver att du är tydlig, kan sätta gränser och att vara konsekvent. Som föreståndare ska du vara en god förebild för våra ungdomar med deras bästa i fokus. Ungdomarnas möjligheter till ett gott framtida liv ska ständigt vara i fokus.

Utdrag ur polisregister, misstanke- och belastningsregister kommer att begäras före anställning.

Körkort B fordras

Sök jobbet nu!