Barnskötare

Edda Förskola, Uppsala, 1 plats

Edda Förskola är belägen i Valsätra med närhet till olika parker och grönområden. Bra bussförbindelse finns till /från förskolan. Förskolan erbjuder fina lokaler och en inspirerande miljö inne och ute. Förskolan är en Reggio Emilia förskola under uppstart där pedagogisk dokumentation och levande verkstad ingår som en naturlig del av pedagogiken. Nu utvecklar vi verksamheten och söker drivna, engagerade barnskötare.

Som barnskötare:

* Har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 1-5 år.

* Du har kunskaper om och/eller erfarenhet av Reggio Emilia förhållningssätt och

Pedagogisk dokumentation som arbetsmetod.

* Du arbetar tillsammans med övriga pedagoger för att barns lärande och

utveckling är i fokus.

* Du kan planera och reflektera över att innehållet i förskolan blir utmanande,

stimulerande och lustfyllt.

* I uppdraget ingår att tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget

kontinuerligt och systematiskt dokumentera barnens lärande. Därför är det viktigt

med god datavana.

* Du har lätt för att se möjligheter och har ett inkluderande arbetssätt.

* Du är flexibel och har hög samarbetsförmåga.

Kvalifikationer:

* Du har goda kunskap om barnets lärprocesser och är förtrogen med förskolans

läroplan.

* Du är intresserad av att arbeta i ett mångkulturellt område.

* Du ser ett gott samarbete med kollegor, ledning och föräldrar som ett

grundläggande förhållningssätt i din profession.

Sök jobbet nu!